T A R K A N   D E N İ Z 

1975 Ordu doğumlu, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Enstitü Ana Bilim Dalında Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans mezunudur. Master programını, uygulamalı ve yerinde eğitim programları kapsamında Amerikan Devlet Sistemi ve Amerikan Dış Politikası adlı iki dersini de Washington, D.C.’de alarak, mezuniyet için ilgili alanda gerekli çalışmaları başarıyla tamamlayarak bütün yetkileriyle birlikte diploma almaya hak kazandı ve mezun oldu. 2013 yılında T.C. Bahçeşehir Üniversitesi’nden mezun olurken Somali ve Deniz Haydutluğu konularında kapsamlı bir bitirme projesi Proje Danışmanı Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu ve Proje Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Selin Özoğuz Bolgi tarafından nitelik ve içerik açısından yeterli ve başarılı bulunmuştur.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hükümet Liderlik Okulu (HLO) bünyesinde Siyaset Okulu, Global Liderlik Forumu (GLF) “Ortadoğu Araştırmaları” ile Global Liderlik Forumu (GLF) “Amerikan Araştırmaları-Küresel Güç Politikaları”, Diplomat Okulu sertifika programlarını tam burslu tamamladı. 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi HLO Siyaset Okulu Amerika (2 hafta yoğun, Washington, D.C.) sertifika programına ve “Amerikan Devlet Sistemi” ile “Amerikan Dış Politikası” adlı yüksek lisans derslerine katıldı ve tamamladı. Okan Üniversitesi Siyaset Okulu sertifika programının (26.05.2007-24.06.2007) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) Fikir, İktisat ve Siyaset Okulu sertifika programının (06.02.2021-10.04.2021) ilk mezunlarındandır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı olduğu dönemde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) 22 Eylül 2010’da İstanbul TOBB Plaza’da gerçekleştirilen DEİK Asya/Pasifik İş Konseyleri Genel Kurulu sonucunda ilk kez Yürütme Kurulları’na üye olarak seçilerek DEİK 2010-2012 dönemi için DEİK Türkiye-Malezya, Türkiye-Singapur İş Konseyleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Tayvan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, 5 Kasım 2012 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da gerçekleştirilen DEİK Asya/Pasifik İş Konseyleri Genel Kurulu'nda 2012-2015 dönemi için DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkan Vekili, Türkiye-Singapur ve Türkiye-Tayvan İş Konseyleri Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. DEİK’in 11 Eylül 2014 tarihinde TBMM’nden çıkan yasa ile T.C. Ekonomi Bakanlığı’na (Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak sürdüren iki kurum birleştirilerek 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanlığı kurulmuştur) devrolmasının ardından resmi gazetede yayımlanmasını takiben çıkarılan 6552 Sayılı Kanunla yeni bir yapıya kavuşan ve "Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme" görevini tamamıyla üstlenmiş olan DEİK'te aynı görevlerine kesintisiz devam ederek 26 Ekim 2015 tarihinde Ceylan Intercontinental’da gerçekleştirilen DEİK Asya/Pasifik İş Konseyleri Genel Kurulu'nda Türkiye-Malezya ve Türkiye-Tayvan İş Konseyleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Singapur İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak 2015-2017 dönemi için üst üste üçüncü kez yeniden seçilerek 8 yıl boyunca bu görevlerde bulundu ve 22 Aralık 2017 tarihinde tamamlayarak 2018'de üyelikten ayrıldı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın (OTSO) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Oda Temsilcisidir. 

Ayrıca, 2015-2017 döneminde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Katar İş Konseyi nezdinde oluşturulan İnşaat ve Altyapı Çalışma Komitesi ile Savunma ve Havacılık Çalışma Komitesi ve Türkiye-Malezya İş Konseyi nezdinde oluşturulan İnşaat ve Altyapı Çalışma Komitesi ile DEİK’in PPP (Kamu Özel Ortaklığı) Çalışma Komitesi'nde üye olarak görevlerde bulundu.

14 Temmuz 2010-22 Aralık 2017 tarihleri arasında üyeliği süresince; M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ömer Cihad Vardan ve Nail Olpak’ın DEİK yönetim kurulu başkanlıkları dönemlerinde iş konseyleri yürütme kurullarında görevler yapmıştır. (Bu süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında 17 Nisan 2014 tarihinde Ankara'da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 20 Şubat 2015 tarihli resmi gazetede ve Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Hükümeti arasında 14 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ise 1 Ekim 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişlerdir.)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Eski Üyesi (2012-2014) ve İGGK Dış İlişkiler Çalışma Grubu eski Başkanı, Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı (Karadeniz Vakfı) Mütevelli Üyesi ve üst üste beş dönemdir Vakıf Meclis Üyesi (22 Aralık 2013 tarihli Mütevelliler 13. Olağan Genel Kurulu, 19 Aralık 2015 tarihli Mütevelliler 14. Olağan Genel Kurulu, 16 Aralık 2017 tarihli Mütevelliler 15. Olağan Genel Kurulu, 28 Aralık 2019 tarihli Mütevelliler 16. Olağan Genel Kurulu ve 25 Aralık 2021 tarihli Mütevelliler 17. Olağan Genel Kurulu) ve 9 Ocak 2016-11 Ocak 2020 tarihleri arasında iki dönemdir Yürütme Kurulu eski Üyesi (9 Ocak 2016 tarihli seçimli Vakıf Meclisi ve 23 Aralık 2017 tarihli seçimli Vakıf Meclisi toplantısında), Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı bünyesinde kurulan Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) İstişare Kurulu Üyesi, Karadeniz Vakfı Gençlik Konseyi (şimdiki adı Gençlik Meclisi) eski Başkan Yardımcısı, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Fahri Danışmanı (OTSO Yönetim Kurulu'nun 16.03.2011 tarih, 21 no'lu gündem ve 105 no'lu yazılı ortak kararı ile), Başkanlığını T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın gerçekleştirdiği Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nin Üyesi (23.02.2015-Devam), Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği Üyesi (2012-Devam), İstanbul Limanı Propeller Kulübü Derneği eski Üyesi (29.11.2010-Aralık 2019) ve Propeller Kulübü Dış İlişkiler Komitesi eski Üyesi (2015-27.06.2019), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Gönüllü Üyesi (1996-Devam) eski Gönüllü Kurum Temsilcisi, Ordu İli Perşembe İlçesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (Perşembeliler Derneği) Üyesi (16.04.2014-Devam) ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (3 Aralık 2017 tarihli 6. Olağan Genel Kurulu ve 8 Aralık 2019 tarihli 7. Olağan Genel Kurulu ile), Yeniköy Spor Kulübü Derneği Kongre Üyesi olup, 2016-2018 ve 2018-2021, 2021-2022 dönemleri olmak üzere üç dönemdir Yönetim Kurulu Yedek Üyesi (29 Mayıs 2016, 6 Mayıs 2018 ve 19 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurulları ile. 15 Mayıs 2022 tarihli Olağan Genel Kurula kadar) ve Yeniköy Spor Kulübü'nün Fair Play Komitesi Kurucu Başkanı, Perşembe Dayanışma Meclisi (PDM) adlı yerel platformda Danışma ve Yürütme Kurulu eski Üyesidir. Sarıyer Kent Konseyi Yürütme Kurulu 2016-2019 tarihleri arasında eski Üyesidir (Yeniköy Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 29.04.2016 tarih, 5 No'lu kararıyla Sarıyer Kent Konseyi nezdinde temsili için tam yetki ile yetkili kılınmış olup, 19.06.2019 tarihinde kendi isteği ile üyelikten ayrılmıştır.), İstanbul Kent Konseyi Deprem ve Afet Çalışma Grubu eski Üyesi (2020-2021 arası. 11.01.2021 tarihinde kendi isteği ile üyelikten ayrılmıştır), Türk-Çin Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Kurucu eski Başkan Yardımcısı (03.05.2011-06.06.2011), İngiltere Londra merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Birleşik Krallık Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü “Chatham House” eski Üyesi (05.12.2011-25.12.2015), Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) 2. ve 12. Boğaziçi Zirvesi İcra Kurulu Üyesi (2011 ve 2021) ve UİP 5. Boğaziçi Zirvesi Organizasyon Komitesi Üyesi (2014), Junior Chamber International Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Türkiye Avrasya Şubesi eski Üyesi (2005-03.09.2008) ve 2007-dönemi eski Başkan Yardımcısı ve halen Onur Üyesidir. 23.12.2011-03.02.2017 tarihleri arasında Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Enerji Çalışma Grubu toplantılarına katıldı. T.C. Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi (14.10.2020 tarih, 45152895-050.03.02-E.2000011494 No'lu Rektörlük kararıyla)


Özel sektörde holding ve topluluk kuruluşlarına ait şirketlerde direktör, yönetici ve yönetim danışmanı olarak görevlerde bulundu. Yurt içinde ve dışında yüzlerce resmi ve özel etkinlik ve programa davet edilerek dinleyici, gözlemci veya panelist olarak katılım sağladı.

1-5 Kasım 2014 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi’nde, Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK) ve Akbank işbirliğiyle, Endeavor Global, Inovent ve KAGİDER tarafından desteklenen 11. dönem sertifikalı Girişimci Geliştirme Programı'na (GGP) 400'ü aşkın başvuru arasından seçilerek katılım sağladı. Sertifikasını, Sabancı Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Nihat Berker ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz'un katılımıyla gerçekleştirilen törenle Aslanoba Capital Kurucu Başkanı Melek Yatırımcı Hasan Aslanoba'nın elinden aldı.

14 Eylül 2019 tarihinde Ankara merkezli By Medya Grubu yayını olan Türkiye’nin ilk ve tek protokol dergisi By Protokol'un Gümüş Kariyer Ödülü'ne İş İnsanı dalında, Ankara Bera Hotel'de gerçekleştirilen törenle layık görüldü. 

14 Nisan 2012 tarihinde, İstanbul merkezli Genç Turizmciler Derneği (GTD) tarafından Turizme Destek Özel Ödülü’ne Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleştirilen törenle layık görüldü.  

First Lego Ligi (FIRST LEGO League) 5. Türkiye Robotik Turnuvaları Türkiye Şampiyonu olan ve 13-18 Mayıs 2009 tarihlerinde ABD’nin Georgia eyaleti Atlanta şehrinde düzenlenen FIRST LEGO League Dünya Turnuvası dördüncüsü seçilen şimdiki adı T.C. M.E.B. Ordu Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi olan Ordu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) YOROZ takımı heyeti için Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin’in ricası ile, Yoroz takımı heyetinin dünya turnuvası yarışması ziyaretleri öncesi şahsi temasları ile ulaştığı, misafirperverlik gösterip ziyaret ve yarışma boyunca ilgilenen, ağırlayan ve gezdiren Atlanta merkezli Georgia Türk - Amerikan Kültür Derneği (TACAGA) arasında ilgili turnuva kapsamında bağlantı sağladı.

2 Mart 2010 tarihinde, Ankara merkezli Genç Liderler Derneği (GLD) tarafından sekiz ayrı kategoride 4. kez gerçekleştirilen 2009 Yılının Genç Liderleri Yarışmasında ön elemeyi geçerek Yılın Genç Girişimcisi Ödülü’ne aday gösterildi ve 15 Ocak-5 Şubat 2010 tarihleri arasında yapılan kamuoyu oylamasında dünyada 64 ülkeden, Türkiye’de 45 ilden kullanılan toplam 25.434 oyun 6045'ini alarak Rixos Grand Ankara Hotel’de gerçekleştirilen törenle ödüle layık görülerek birinci seçildi.

19 Ekim 2007 tarihinde, Dünya Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu olan Junior Chamber International Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Türkiye tarafından 13. kez gerçekleştirilen 2007-TOYP (Ten Outstanding Young Persons of Turkey) “Türkiye’nin On Başarılı Genci” yarışmasında değişime liderlik ederek sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarından dolayı İstanbul İş Kuleleri İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle ödüle layık görülerek JCI Senato Özel Ödülü birincisi seçildi.

3 Mayıs 2005 tarihinde, Dünya Bankası (World Bank) tarafından ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen “Avrupa Yolunda Sosyal İlerleme ve Katılım” temalı 2005-Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Proje Yarışması’nda (Development Marketplace-DM2005 Innovative Development Ideas Competition), fırsat eşitliği için engellilere yönelik eğitim ve istihdam amaçlı iki ayrı sosyal sorumluluk projeleri ile yarı finalist ve finalist seçilerek Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle ödüle layık görüldü.

Dünya Bankası tarafından 17 Kasım 2004-3 Mayıs 2005 tarihleri arasında düzenlenen ulusal yarışmaya Türkiye genelinden 765 proje katıldı. ODTÜ’den 65 ve Dünya Bankası’ndan 3 uzman tarafından oluşturulan Değerlendirme Komitesi’nin titiz incelemesi sonucu 127 proje yarı finale kaldıktan sonra  15 uzman tarafından yapılan ikinci değerlendirmeyi de geçen ve jüri tarafından seçilen 35 proje ile birlikte finalist olarak ödül aldı.

T.C. Başbakanlığı'nın 2005 yılını "Özürlüler İstihdam Yılı" olarak ilan etmesi aynı yıl ilgili projenin önemini arttırmıştır. Tamamen toplum yararına ve sosyal içerikli, yinelenebilir ve sürdürülebilir projelerde; bedensel ve görme engellilere eğitim verilerek başkalarına bağımlı olmadan ticari kazanç elde etmelerinin, istihdam arttırıcı çözüm yollarının ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması esas hedef alınmıştır. İlgili dönemde bu konuda yoğun bir kamuoyu oluşturmuştur.

Bedensel ve Görme Engelliler için projeleri ile ülkemizin tanıtımı konusunda faaliyetleri başta T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı olmak üzere bazı Bakanlıklar ile bağlı Genel Müdürlükler, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları (TOBB, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ordu Valiliği, Altı Nokta Körler Vakfı, Türkiye Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği, Junior Chamber International Türkiye ve JCI Avrasya, İŞKUR Şişli, Şişli Belediyesi, Fortune Danışmanlık, Netron Teknoloji Enstitüsü, British Education Bureau, TÜBİTAK Bilgeev, Mahiralp Design, Uniaktivite.net, Bilkom, Chip Dergisi, Kuzey Noktası Dergisi, CreatHane Ajans, ENAT-Avrupa Engelsiz Turizm Ağı, National Braille Press) gibi pek çok kurum tarafından uygulanabilir, yinelenebilir ve sürdürülebilir, topluma faydalı model görülerek bir kısmı tarafından da sponsor olunarak çalışmalarından dolayı yazılı takdir edildi, tanıtım desteği gördü.

31 Mayıs 2005 tarihinde, dönemin Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Günay’ın önerisi ve dönemin Ordu Valisi Kemal Yazıcıoğlu’nun oluru ile Ordu İli Gönüllü Turizm Elçileri Grubu Proje Hazırlama Komisyonu Üyesi seçildi.

2010 Mart ayında, Pendik Ordulular Derneği (PODER) Üniversiteliler Kulübü (UNIPODER) “Okullarımıza Destek Projesi” kapsamında Ordu İli Mesudiye İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ihtiyaç sahibi okullar için beş adet ikinci el bilgisayar bağışı ve 2021 Nisan ayında ise, Ataşehir Ordulular Derneği “Sen Yeterki Oku Bizler Sizlere Ulaşırız” projesi kapsamında Ordu İli Mesudiye İlçesinde Covid-19 pandemi döneminde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile uzaktan eğitim alan ihtiyac sahibi öğrenciler için iki adet ikinci el bilgisayar bağışı katkısı oldu.

3-6 Kasım 2008 tarihlerinde, Genting Highlands, Malezya’da, Malezya Olimpiyat Komitesi (OCM) tarafından, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve IOC Herkes İçin Spor Komisyonu himayelerinde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Spor Federasyonları Genel Birliği (GAISF) işbirliği ile gerçekleştirilen “Sport for All–for Life” temalı sertifikalı 12. Dünya Herkes İçin Spor Kongresi’ne katılan yüz kadar ülke içinden özel sektörü temsilen ülkemizden katılan tek kişidir.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) “İyiye, doğruya, güzele” sloganlı 36'ncı Türkiye Fair Play Ödülü için 2017 Sportif Fair Play Tanıtım Dalı’nda Muğla Fethiye'den atletizm sporcusu Erol Dolu tarafından aday gösterildi.

Dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından Eisenhower Fellowships (ABD) 2015 Multi Nation Program (MNP) için aday gösterildi.

Rolex Awards for Enterprise 2012 için sosyal sorumluluk projesi ile başvurusu oldu.

Birleşmiş Milletler Gönüllüsüdür (UNV). 

Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) 7. Olağan Genel Kongresi'nde (19 Haziran 2021) ORDEF Onur Kurulu Üyesi olarak layık görüldü. 

Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisidir. (Berat Sertifikası Üye Tarih / No: 27.01.2021 / 200)


Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı olan Tarkan Deniz’in 1999–2020 yılları arasında kaleme aldığı ve çeşitli gazete, dergi ve internet haber sitelerinde yayımlanan yazıları arasından seçtiği 60 makalesinden oluşan ve 4 ana bölümde derlediği “Söz Uçar Yazı Kalır” adlı kitabın ve 2013’ün Haziran ayında Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans mezuniyeti için uzmanlık projesi olarak nitelik ve içerik açısından yeterli ve başarılı bulunan, Somali özelinde çalışmasından ve Türkiye’nin Somali’nin toparlanması ve yeniden inşasında oynadığı role ilişkin sunumundan dolayı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi (UNDP/IICPSD) tarafından Teşekkür Mektubu’na layık görüldüğü “Uluslararası Bir Sorun Olarak Deniz Haydutluğu: Somali Örneği” adlı kitabın yazarıdır. 
2000 yılında askerlik hizmeti vatani görevini Şanlıurfa'da 271. Kısa Dönem Hava Savunma Çavuşu olarak yapan Deniz, evli ve bir kız çocuğu babası olup, İstanbul’da yaşamaktadır.

T E Ş E K K Ü R   Y A Z I L A R I,  B E L G E L E R İ,  Ö D Ü L L E R  V E  P L A K E T L E R:


• 20 Mayıs 2022  İstanbul Medipol Üniversitesi ve Sağlık Sağlık Yönetimi Kulübü (MEDSAY) Sektör Semineri-1 konuşmacısı olarak katılımı ve desteği için Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeter Demir Uslu ve MEDSAY Kulübü Başkanı Ahmet Emre Oral tarafından imzalı Teşekkür Belgesi. 

• 25 Şubat 2021   Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Danışmanı olarak 2011 yılından itibaren yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı 10. Yıl Teşekkür Plaketi.

• 25 Aralık 2019 • Sarıyer Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı ve T.C. Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç tarafından, 2017-2019 döneminde Sarıyer Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak gönüllü faaliyetlere katkılarından dolayı Teşekkür Belgesi.

• 13 Aralık 2019 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Sekreteri Caner Çolak tarafından DEİK Türkiye-Malezya, Singapur ve Tayvan İş Konseyleri'nde 2010-2018 tarihleri arasında Başkan Yardımcılığı sırasında iş konsey faaliyetlerine vermiş olduğu tüm destek ve katkılarından dolayı Teşekkür Mektubu.

• 4 Kasım 2019 • Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu tarafından HISİAD Yönetim Kurulu olarak resmi Teşekkür Mektubu.

• 14 Eylül 2019 • Ankara merkezli By Medya Grubu yayını olan Türkiye’nin ilk ve tek protokol dergisi By Protokol'un Gümüş Kariyer Ödülü'ne İş İnsanı dalında layık görüldü. 

• 25 Mayıs 2019 • Propeller Kulübü İstanbul Limanı Derneği Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Suha Tarman tarafından, Propeller Kulübü Dış İlişkiler Komitesi'ne 2016-2019 tarihleri arasında komite üyesi olarak büyük katkılarından dolayı Teşekkür Mektubu.

• 8 Ekim 2018 • Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomik İlişkilerden Sorumu Konsolos Yardımcısı Dicky Happy Prasastra’nın Teşekkür Yazısı. 
(28 Eylül 2018 tarihinde Endonezya’nın Sulawesi Adası Palu Körfezi’nde meydana gelen 7.7 büyüklüğünde deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketi karşısında insani değerlere verdiği önem ve hassasiyeti dolayısıyla) E-posta ile.

• 25 Eylül 2018 • Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi Kazakh Invest'in Ülke Müdürü Assylzhan Mirzaliyev’in Teşekkür Yazısı.

• 6 Eylül 2018 • Amman Ticaret Odası (Ürdün) Genel Müdür Yardımcısı Hisham Dweik’in Teşekkür Yazısı.

• 20-21 Kasım 2017 • Beykoz Üniversitesi "Yetkinlik Geliştirme Programı" kapsamında "Sürdürülebilir İşbirliği İçin Küresellik ve Küresel Yetkinlikler" üzerine konuşmacısı olarak katkılarından dolayı Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından imzalı Teşekkür Belgesi.

• 7 Mart 2017 • Endonezya Ankara Büyükelçisi Mr. Wardana tarafından, enerji iş forumuna katılım ve katkılarından dolayı resmi Teşekkür Mektubu.

• 27 Temmuz 2016 • Endonezya Ankara Büyükelçisi Mr. Wardana tarafından, enerji iş forumuna katılım ve katkılarından dolayı resmi Teşekkür Mektubu.

• 5 Mayıs 2016 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Tayvan İş Konseyi Karşı Kanat Kuruluşu olan Çin Uluslararası Ekonomi İşbirliği Kurumu (CIECA) Başkanı ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Tayvan Ülke Başkanı Chung-Yu Wang’ın resmi Teşekkür Mektubu.

• 25 Ekim 2014 • 24-25 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Genç Girişimciler Platformu (IPFYE) tarafından gerçekleştirilen Enerji Kongresi’nin “Türkiye’de Enerji Sektörüne Uluslararası Yatırımlar ve Fırsatlar” adlı ikinci gün son oturumunda kapanış konuşmacısı olarak katılım ve katkılarından dolayı Plaket.

• 11 Şubat 2014 • Malezya’nın Melaka Eyaleti Kalkınma Kuruluşu (MSDC/Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka-PKNM) Başkanı ve Malezya'nin Melaka Eyaleti Başbakanı Datuk Seri Ir. Hj. Idris Bin Hj. Haron tarafından takdim edilen Teşekkür Plaketi.

• 31 Aralık 2013 • Macaristan Başbakanı Viktor Orbán ile birlikte 17 Aralık 2013 tarihinde ülkemizi ziyaret eden dönemin Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanı (7 Mart 2013 -17 Mayıs 2018) ve şuan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak kabinede göreve devam eden Mihály Varga’nın 31 Aralık 2013 tarih ve NGM/137/2013. nolu resmi Teşekkür Mektubu. 
(Macaristan'ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve dönemin Macaristan Ankara Büyükelçisi Türkolog Prof. Dr. Janos Hovari tarafından 14 Ocak 2014 tarihinde İstanbul’da elden teslim edildi.)

• 29 Haziran 2013 • İstanbul merkezli Ordulu Genç İş Adamları Sanayi ve Yatırımcıları Derneği (ORGİSYAD) tarafından 2013 Yılın Ordulusu Plaketi.  (sembolik)

• 12 Şubat 2013 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı/İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi (UNDP/IICPSD) Türkiye Direktörü Dr. Simona Marinescu’nun resmi Teşekkür Mektubu.

• 14 Nisan 2012 • İstanbul merkezli Genç Turizmciler Derneği (GTD) tarafından Turizme Destek Özel Ödülü.

• 1 Aralık 2011 • Ukrayna Yatırım ve Ulusal Projeler Devlet Ajansı (SAINPU) Başkanı Vladyslav Kaskiv’in Teşekkür Yazısı (E-posta ile).

• 31 Mayıs 2011 • Japon Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. Tic. A.Ş. Türkiye Başkanı Shinsuke Kondo’nun tüm Japon halkı adına Teşekkür Mektubu. 
(11 Mart 2011 tarihinde Japonya’nın Tohoku Bölgesi’nde meydana gelen 9.0 büyüklüğünde deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketi sonucu nükleer santral tarihinin en büyük ikinci kazası olan Fukuşima Nükleer Santralı sızıntısı karşısında insani değerlere verdiği önem ve hassasiyeti dolayısıyla.)

• 10 Mayıs 2011 • Lüksemburg Büyük Dükalığı Veliaht Prensi HRH Crown Prince Guillaume of Luxembourg adına Başbakanlık Ofisi “L’aide de Camp” adresinden gönderilen resmi Teşekkür Mektubu.

• 7 Mart 2011 • Bahreyn Krallığı Veliaht Prensi, Başbakan Vekili ve Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB Bahrain) Başkanı Veliaht Prens HRH Shaikh Prince Salman Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa’nın resmi Teşekkür Mektubu.

• 27 Aralık 2010 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Çin İş Konseyi Karşı Kanat Kuruluşu olan Çin Halk Cumhuriyeti Uluslararası Ticaret ve Tanıtım Konseyi (CCPIT Shanghai) Genel Sekreter Yardımcısı ve CCPIT Shanghai 2010 Delegasyonu Başkanı Sun Guozuo’nun resmi Teşekkür Mektubu.

• 20 Ekim 2010 • Irak Cumhuriyeti Divaniye Vilayeti Valiliği Divaniye Yatırım Komisyonu (DIC) Başkanı Hakim H. Hatim Al-Khuzaei’nin resmi Teşekkür Mektubu.

• 2 Mart 2010 • Ankara merkezli Genç Liderler Derneği (GLD) tarafından 2009 Yılının Genç Liderleri Yarışmasında Yılın Genç Girişimcisi Ödülü.

• 4-5 Aralık 2008 • Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile ilk kez gerçekleştirilen KKTC 1. Futbol ve Bilim Şurası’nda Mali Komisyon’da yer alarak katkılarından ve katılımından dolayı KTFF Başkanı Sn. Av. Ömer Adal tarafından takdim edilen Teşekkür Plaketi.

• 22 Mart 2008 • İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından gerçekleştirilen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konferansı” konuşmacısı olarak katılım sağlayarak yapmış olduğu konuşma ve vermiş olduğu destek anısına Teşekkür Belgesi.

• 19 Ekim 2007 • Junior Chamber International Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Türkiye tarafından 13. kez gerçekleştirilen 2007-TOYP (Ten Outstanding Young Persons of Turkey) “Türkiye’nin On Başarılı Genci” yarışması JCI Senato Özel Ödülü Birincisi.

• Eylül 2007 • Starbucks Coffee Store Kardeş Okulları Projesine kitap ve kırtasiye malzemesi bağışı katkısından dolayı Starbucks Coffee Türkiye tarafından verilen Teşekkür Belgesi.

• 2007 • JCI-Junior Chamber International Avrasya Şubesi tarafından toplumsal projelere olan katkılarından dolayı değerli hizmetleri anısına verilen Teşekkür Belgesi. 
(12 Mart 2007 tarihinde, JCI Avrasya Şubesi ve Lilly İlaç işbirliğiyle Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne onkoloji hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere ilaç bağışı projesinde liderlik etmesinden dolayı).

• 2007 • HSM Americas’ın New York şehrinde tertiplediği Dünya İş Forumu’na (World Business Forum/WBF) tanıtım katkısından dolayı HSM Americas’ın Türkiye ve Orta Doğu Şubesi MBH Group International Consulting Türkiye tarafından verilen Teşekkür Yazısı.

• 1-3 Eylül 2006 • T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA) tarafından düzenlenen REHA CARE İstanbul 3. Uluslararası Rehabilitasyon ve Bakım Günleri Fuarı’nda Etkinlik ve Seminer Koordinatörü olarak katkılarından ve katılımından dolayı verilen Teşekkür Belgesi.

• 2 Haziran 2006 • T.C. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve JCI Avrasya işbirliğiyle “Eğitime %100 Destek Kampanyası” kapsamında kitap bağışı projesinde liderlik etmesinden dolayı Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar’ın resmi Teşekkür Mektubu.

• 17 Ocak 2006 • Genç Liderler ve Girişimciler Derneği JCI-Junior Chamber International Türkiye “Türkiye’nin En Başarılı Genci” 13. TOYP 2007 yarışmasına “İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Destek” kategorisinde JCI Avrasya Şubesi’nin adayı olarak katılımından dolayı Şube Başkanı Av. Hakan Yıldırımoğlu ve Genel Sekreter Pınar Erdoğan tarafından verilen Teşekkür Belgesi.

• 2006 • Genç Liderler ve Girişimciler Derneği JCI-Junior Chamber International Avrasya Şubesi Başkanı Av. Hakan Yıldırımoğlu tarafından toplumsal projelere olan katkılarından dolayı verilen Teşekkür Belgesi.

• 2006 • Türkiye Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (TBMPD) Genel Başkanı Yılmaz Sönmez tarafından toplumsal projelere olan değerli katkılarından dolayı verilen Teşekkür Belgesi.

• 6-11 Eylül 2005 • Orta Karadeniz Kültürü Sempozyumu’na tanıtıma olan katkı ve desteklerinden dolayı Düzenleme Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bahaddin Yediyıldız ve İkinci Başkan Prof. Dr. Cemil Yapar tarafından verilen Teşekkür Belgesi.

• 3 Mayıs 2005 • Dünya Bankası (World Bank) tarafından ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen “Avrupa Yolunda Sosyal İlerleme ve Katılım” temalı 2005-Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Proje Yarışması (Development Marketplace-DM2005 Innovative Development Ideas Competition) Finalisti Ödülü.

• 23 Mart 2005 • Galler Prensi (The Prince of Wales) ve İngiltere Birleşik Krallık Veliahtı HRH Charles adına resmi konutu “Clarence House” adresinden gönderilen resmi Teşekkür Mektubu.

• Mart 2005 • T.C. Ordu Valisi Kemal Yazıcıoğlu tarafından resmi Teşekkür Yazısı.
(Göstermiş olduğu vatandaşlık ve vatanperverlik duygusundan dolayı)


K O N U Ş M A C I   O L D U Ğ U   P R O G R A M L A R 


• 20 Mayıs 2022   İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü (MEDSAY) Kulübü Sektör Semineri-1  konuk konuşmacısı.

• 25 Şubat 2021   Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Şubat ayı Meclis Toplantısı açılışında 10. Yıl Teşekkür Plaketi takdimi öncesinde kürsüden gerçekleştirmiş olduğu teşekkür konuşması.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO)

• 20-21 Kasım 2017 • Beykoz Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerinin hem iş 

hayatına atıldıklarında hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 
düzenlediği “Sorunları analiz edebilme ve çözebilme, liderlik, başkaları ile uyum 
içerisinde çalışabilme, etik ve sosyal sorumluluk, yazılı ve sözlü iletişim, bilgiye 
ulaşma, eleştirel düşünebilme, sorumluluk alma ve bağımsız çalışabilme, küresel 
bakış açısı geliştirme, yaratıcı ve yenilikçi düşünce geliştirme, girişimcilik, yaşam 
boyu öğrenme ve kişisel gelişim” olmak üzere 12 farklı yetkinliğin anlatıldığı 
“Yetkinlik Geliştirme Programı" kapsamında beşinci ders konuğu olarak 
"Sürdürülebilir İşbirliği İçin Küresellik ve Küresel Yetkinlikler” üzerine konuşmacısı.
Beykoz Üniversitesi, İstanbul 

• 11 Kasım 2017 • Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) MBA Programında “Pazarlama 
Stratejileri ve Pazarlamanın Yeniden Yapılandırılması” yüksek lisans öğrencilerine, Sn. Mine Kaya’nın dersinde konuk konuşmacı olarak bir ders seminer verdi.
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş, İstanbul

• 24 Aralık 2016 • Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Afrika 
Enstitüsü ve Afrika Boynuzu  Araştırmalar Merkezi (HASS) işbirliği ile gerçekleştirilen, 2016-2021 sürecinde devam edecek beş yıllık Stratejik Diyalog Programı kapsamında “Türkiye - Afrika Boynuzu Ülkeleri: Karşılıklı Bağımlılık ve Derinleşme” temalı Türkiye - Afrika Boynuzu Stratejik Diyalog Programı yuvarlak masa toplantısına Somali üzerine konuk konuşmacı.
Wish More Hotel Bayrampaşa, İstanbul

• 21 Ekim 2016 • Tayvan Dışişleri Bakanlığı (MOFA) Taipei Ekonomi ve Kültür 
Misyonu Ankara Temsilcisi Büyükelçi Mr. Yaser Tai-hsiang Cheng ve Türk Asya 
Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Genel Başkanı Sn. Süleyman Şensoy'un davet mektubu ile, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen “Yeni Dönem Türkiye-Tayvan Sosyo-Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler” ana temalı dört panelden oluşan 1. Türkiye-Tayvan Yuvarlak Masa Toplantısında "Türkiye-Tayvan Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler" başlıklı birinci panelde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkan Yardımcısı olarak konuşmacı.                                                    
Sura Hagia Sophia Hotel, İstanbul

• 6 Ocak 2015 • Malezya Hükümeti’nin Tanıtım Ajansı, Malezya Dış Ticaret 
Geliştirme Kurulu (MATRADE) tarafından düzenlenen Türkiye-Malezya İşbirliği 
Fırsatları Toplantısı’na Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Malezya İş 
Konseyi Başkan Vekili olarak MATRADE Türkiye Direktörü Mr. Idzham Abdul 
Hamid davetlisi olarak açılış konuşmacısı.
Point Hotel Barbaros, İstanbul 

• 25 Ekim 2014 • 24-25 Ekim 2014 tarihlerinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Uluslararası Genç Girişimciler Platformu (IPFYE) tarafından gerçekleştirilen Enerji 
Kongresi’nin ikinci günü “Türkiye’de Enerji Sektörüne Uluslararası Yatırımlar ve 
Fırsatlar” adlı son oturum konuşmacısı.
T.C. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Yerleşkesi

• 23 Eylül 2014 • Trakya Üniversitesi Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk ve Sosyal Sorumluluk Grubu ve Malezya Mara Teknoloji Üniversitesi (UITM) tarafından Malezya İslam Ticaret Odası (MICC) Başkanı Mr. Tan Sri Muhammad Ali Hashim, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sn. Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Sn. Özay Öztürk, Trakya Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Yener Yörük'ün katılımlarıyla 23-26 Eylül 2014 tarihlerinde ortaklaşa gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Hesap Verebilirlik Konferansı (Mara Teknoloji Üniversitesi, Malezya) ve 5. Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı (Trakya Üniversitesi, Edirne) kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkan Vekili olarak açılış konuşmacısı.
T.C. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne

• 14 Haziran 2014 • Ordu İli T.C. Perşembe Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen 
Perşembe Dayanışma Meclisi (PDM) 2. Çalıştayı konuşmacısı. 
T.C. Perşembe Belediyesi, Ordu

• 13 Haziran 2014 • Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ve TOBB Ordu Genç 
Girişimciler Kurulu işbirliği ile gerçekleştirilen buluşmada konuk konuşmacısı.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO)

• 14 Mayıs 2014 • Perşembe Dayanışma Meclisi (PDM) 1. Çalıştayı konuşmacısı.
T.C. Beşiktaş Belediyesi Levent Kültür Merkezi  

• 25 Şubat 2014 • Junior Chamber International (JCI) Avrasya Şubesi'nin İhracatı Geliştirme Grubu (İGEG) tarafından ilk kez gerçekleştirilen "Get Connected With Exporters” temalı programa konuk konuşmacısı.
Lush Hotel, İstanbul

• 11 Şubat 2014 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Malezya İş Konseyi 
tarafından, Melaka Eyaleti Kalkınma Kuruluşu (MSDC/Perbadanan Kemajuan 
Negeri Melaka-PKNM) Başkanı ve Malezya'nin Melaka Eyaleti Baş Bakanı Mr. Datuk Seri Ir. Hj. Idris Bin Hj. Haron, Eyalet Bakanı Mr. Datuk Wira Hj. Naim Bin Abu 
Bakar, Melaka Eyaleti Kalkınma Kuruluşu (PKNM) CEO'su Mr. Datuk Ir. Hj. Baharam Bin Mohd ile beraberlerindeki bürokrat ve işadamları heyetiyle çalışma yemeği programı ve ardından Malezya Dış Ticaret Kalkınma Kurulu (MATRADE) 
Türkiye Ofisi Direktörü Mr. Idzham Abdul Hamid ve Türk özel sektörü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen iş forumu’nun açılış konuşmacısı.
TOBB Plaza, İstanbul

• 4 Aralık 2013 • Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) Uluslararası Ticaret Bölümü lisans 
son sınıf öğrencilerine, Sn. Mustafa Alper’in bir dersinde konuk konuşmacı bir ders 
özel bir seminer verdi. 
Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) Hisar Kampüsü, İstanbul

• 27 Haziran 2013 • "Politikanın Davos'u" hedefiyle gerçekleştirilen “Yeni Ve Adil Bir 
Dünya Düzeni” temalı 3. İstanbul Dünya Politika Forumu (Istanbul World Political 
Forum-IWPF 2013) kapsamında Afrika başlıklı oturumda panelist olarak Somali ve Türkiye-Afrika ilişkileri ile Afrika’da işbirliği üzerine konuşma gerçekleştirdi.
Wow Kongre Merkezi Yeşilköy, İstanbul

• 1 Haziran 2012 • “Somali'nin Geleceğine Hazırlık: 2015 Hedefleri” temalı Birleşmiş 
Milletler (UN) 2. İstanbul Somali Konferansı kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı/İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi (UNDP/IICPSD)  tarafından Somali özel sektör temsilcileri ve Somali Cumhuriyeti Başbakanı Eşi ve Ekonomi Profesörü Mrs. Dr. Hodan Isse ve Somali Kadın Kalkınma ve Aileden Sorumlu Bakanı Mrs. Dr. Mariam Aweis Jama ile gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı konuk konuşmacısı.
Conrad, İstanbul

• 22 Mart 2008 • İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından gerçekleştirilen “Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk” konferansı konuk konuşmacısı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO)1 9 9 9 - 2 0 2 0  A R A S I  B A Z I  M A K A L E L E R İ M  V E  B A Ş L I K L A R I :     
 

• Küresel Ekonomide Kilit Ülkeler • Barış ve istikrara giden yolda Türkiye - Libya işbirliği • Tarihten Günümüze Lübnan ve Geleceği • Türkiye - Brezilya İlişkileri • Türkiye – Malezya İlişkileri • Afrika Boynuzu’nda bir ülke: Somali  • Brexit ya da Great Exit (Büyük Çıkış) • Önce insana yatırım (Kuzey Makedonya) • Tek Kuşak Tek Yol Projesi ve Yeni İpek Yolu • Çin ve ardından Hindistan • Türkiye’nin Uzak Doğu ve Asya Pasifik Ülkeleri’nden Çin,  Hong Kong, Japonya, Güney Kore ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri • 6. Uluslararası Türk – Asya Kongresi • Türkiye ve Dostları • Birinci Dünya Savaşı • Ödlek Oyunu (Chicken Game) Teorisi • “Yeni Dünya Düzeni” out, “Yepyeni Uluslararası Düzen” in • “Miracolo Economico”, yani ekonomik mucize ve “Agnelli” –  “Menfi düşünme Melfi düşün” • Dünya para piyasasının Indiana Jones’u Dr. Mark Mobius • Kazanan Herşeyi Alır (2020 ABD Başkanlık Seçimleri üzerine) • Amerika Birleşik Devletleri’nde Bakanlar (Sekreterler) Kabinesi • G20 için bir önerim var •  T Modeli (Türkiye Modeli)  • Bölgesel kalkınma için alternatif önerim: Karadeniz Araştırmaları Enstitüleri • Ordu İlinin Bir Hayali Gerçek Oldu: Ordu Üniversitesi • Ordu İli İş Dileği ve Dilek Haritası • Fındık • Prefabrik çağı pek yakında • Türkiye’nin yerli ve milli otomobil projesi “TOGG”  • Türkiye’nin Doğalgaz Politikası ve Enerji Güvenliği • Çevre ve Enerji Güvenliği • Enerji Güvenliği ve Son Paylaşım • Akdeniz ve Enerji • Sabancı Üniversitesi IICEC Türkiye Enerji Görünümü • Karadeniz’de Hidrojen Sülfür (H2S) • Küresel Yetkinlikler • Önderlik  • Güç  • Gelecek • Risk  • Rocky’den Oğluna Baba Nasihatı: “Anneni (kabri) ziyaret etmeyi unutma.” • Güler Sabancı “Bir Üniversite Var Ederken” • İngiltere Atom Enerjisi Kurumu Emeritus Başkanı Lady Barbara Judge • Otobüs Senaryosu • Kirpi Mesafesi • Kırık Cam Teorisi • Şövalyeliğin Kuralları • Yunus balığı Winter • Ego • No fear yani korku yok • 7 Eylül’de iyi olan kazansın • Herkes Kazanır • Murat 124 ve Ferrari ile Lamborghini kapışması • İletişim Çağı ve Sosyal İletişim Ağları • Mutfak robotlarından insansı robotlara • Mekanik Türk ve Yapay “Yapay Zeka”  • Lego • Dijital Oyunlar ve Halk Oyunları • Her şeyin başı sağlık • Yarınlarımız olan Çocuklar • Hayat Yolu • 18 Mart Çanakkale Şehitlerimiz    • Beyin fırtınası  • Birlikte hayır vardır • Bruce Lee ve tavsiyeleri    • Cennetin Krallığı    • Cittaslow kapsamında, Perşembe’nin sorunları ve çözümleri için önergeler    • JSF/F-35 Müşterek Taarruz Uçağı  • Kamyoncu ve zirveye giden yol    • Kurumsal Sosyal Sorumluluk   • Mahalle Abiliği    • Mars “Dünya Yetmez”  • Popülizm    • Güney Afrika – Apartheid ve Dekolonizasyon

© Tarkan Deniz, 2020