TARKAN DENİZ1975 Ordu doğumlu, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Enstitü Ana Bilim Dalında Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans mezunudur. Master programını, uygulamalı ve yerinde eğitim programları kapsamında Amerikan Devlet Sistemi ve Amerikan Dış Politikası adlı iki dersini de Washington, D.C.’de alarak, mezuniyet için ilgili alanda gerekli çalışmaları başarıyla tamamlayarak bütün yetkileriyle birlikte diploma almaya hak kazandı ve aldı. 2013 yılında T.C. Bahçeşehir Üniversitesi’nden mezun olurken Somali ve Deniz Haydutluğu konularında kapsamlı bir bitirme projesi Proje Danışmanı Doç. Dr. Ebru Canan Sokullu ve Proje Komisyonu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selin Özoğuz Bolgi tarafından nitelik ve içerik açısından yeterli ve başarılı bulunmuştur.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hükümet Liderlik Okulu (HLO) bünyesinde Siyaset Okulu, Global Liderlik Forumu (GLF) “Ortadoğu Araştırmaları” ile Global Liderlik Forumu (GLF) “Amerikan Araştırmaları-Küresel Güç Politikaları”, Diplomat Okulu sertifika programlarını tam burslu tamamladı. 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi HLO Siyaset Okulu Amerika (2 hafta yoğun, Washington, D.C.) sertifika programına ve “Amerikan Devlet Sistemi” ile “Amerikan Dış Politikası” adlı yüksek lisans derslerine katıldı ve tamamladı. Okan Üniversitesi Siyaset Okulu sertifika programının ilk mezunlarındandır.

Irak’ın Kuzeyinde Faal Türk ve Yabancı Enerji Firmalarının Petrol Sahaları ve Faaliyetleri, 6. Uluslararası Türk-Asya Kongresi, Çevre ve Enerji Güvenliği, Enerji Güvenliği ve Son Paylaşım, Türkiye’nin Doğalgaz Politikası ve Enerji Güvenliği, Türkiye’nin Uzak Doğu ve Asya Pasifik Ülkeleri’nden Çin, Hong Kong, Japonya, Güney Kore ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri, Türkiye Modeli?, “Güney Afrika’da Apartheid ve Dekolonizasyon Sonrası Mandela Dönemi”, Somali ve Deniz Haydutluğu, Çin ve ardından Hindistan, The GREAT Exit or GREAT escape! Büyük Çıkış veya Büyük Kaçış: BREXIT, Avrupa Birliği (AB) Baharı mı? yoksa Neo (Yeni) Dünya Düzeni mi?, Amerika Birleşik Devletleri’nde Sekreterler (Bakanlar) Kabinesi (Department of Secretaries), ‘Miracolo Economico’ yani Ekonomik Mucize ve Agnelli, G20 için iyi bir önerim var!, Uluslararası yönetim literatürde “Otobüs Senaryosu”, “Chicken Game” yani “Ödlek Oyunu”, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, “Everybody Wins” Herkes Kazanır, No Fear yani Korku Yok!, Beyin Fırtınası, Hayat Yolu, Birlikte hayır vardır, Göklerden Gönüllere İndiler, Yarınlarımız Olan Çocuklar, İletişim Çağı ve Sosyal İletişim Ağları, LEGO, Yapay Yapay Zeka, Mars konulu “Dünya Yetmez”, Küresel Yetkinlikler, Olimpiyat Oyunları, Ordu İlinin Bir Hayali Gerçek Oldu: Ordu Üniversitesi, Ordu İli ve İş Dileği, Çevre Kalkınmaya Kalkınma ise Çevreye Engel Olmamalıdır, Bölgesel kalkınma için alternatif önerim: Karadeniz Araştırmaları Enstitüleri üzerine konularda ve başlıklarda 1999-2019 yılları arasında 20 yıl boyunca otuzdan fazla makalesi, proje sunumları ve röportajları olup, panelist olarak konuk konuşmacı oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı olduğu dönemde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) 22 Eylül 2010’da İstanbul TOBB Plaza’da gerçekleştirilen DEİK Asya/Pasifik İş Konseyleri Genel Kurulu sonucunda ilk kez Yürütme Kurulları’na üye olarak seçilerek DEİK 2010-2012 dönemi için DEİK Türkiye-Malezya, Türkiye-Singapur İş Konseyleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Tayvan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, 5 Kasım 2012 tarihinde İstanbul TOBB Plaza’da gerçekleştirilen DEİK Asya/Pasifik İş Konseyleri Genel Kurulu'nda 2012-2015 dönemi için DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkan Vekili, Türkiye-Singapur ve Türkiye-Tayvan İş Konseyleri Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. DEİK’in 10 Eylül 2014 tarihinde TBMM’nden çıkan yasa ile T.C. Ekonomi Bakanlığı’na devrolmasının ardından resmi gazetede yayımlanmasını takiben aynı görevlerine kesintisiz devam ederek 26 Ekim 2015 tarihinde Ceylan Intercontinental’da gerçekleştirilen DEİK Asya/Pasifik İş Konseyleri Genel Kurulu'nda Türkiye-Malezya ve Türkiye-Tayvan İş Konseyleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye-Singapur İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak 2015-2017 dönemi için üst üste üçüncü kez yeniden seçilerek 7 yıl boyunca bu görevlerde bulundu ve 22 Aralık 2017 tarihinde tamamlayarak üyelikten ayrıldı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın (OTSO) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Oda Temsilcisidir..

Ayrıca, 2015-2017 döneminde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Katar İş Konseyi nezdinde oluşturulan İnşaat ve Altyapı Çalışma Komitesi ile Savunma ve Havacılık Çalışma Komitesi ve Türkiye-Malezya İş Konseyi nezdinde oluşturulan İnşaat ve Altyapı Çalışma Komitesi ile DEİK’in PPP (Kamu Özel Ortaklığı) Çalışma Komitesi'nde üye olarak görevlerde bulundu.

14 Temmuz 2010-22 Aralık 2017 tarihleri arasında üyeliği süresince; M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ömer Cihad Vardan ve Nail Olpak’ın DEİK yönetim kurulu başkanlıkları dönemlerinde iş konseyleri yürütme kurullarında görevler yapmıştır. Bu süre zarfında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında 17 Nisan 2014 tarihinde Ankara'da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 20 Şubat 2015 tarihli resmi gazetede ve Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Hükümeti arasında 14 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ise 1 Ekim 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişlerdir.

Özel sektörde holding ve topluluk kuruluşlarına ait şirketlerde direktör ve yönetici olarak görevlerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Eski Üyesi (2012-2014) ve İGGK Dış İlişkiler Çalışma Grubu Eski Başkanı, Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı (Karadeniz Vakfı) Mütevelli Üyesi ve iki dönemdir Yürütme Kurulu Üyesi (9 Ocak 2016 tarihli seçimli Vakıf Meclisi ve 23 Aralık 2017 tarihli seçimli Vakıf Meclisi toplantısında) ve 2017-2019 dönemi için Ordu İlini temsilen olmak üzere üst üste üç dönem Vakıf Meclis Üyesi (22 Aralık 2013 tarihli Mütevelliler 13. Olağan Genel Kurulu, 19 Aralık 2015 tarihli Mütevelliler 14. Olağan Genel Kurulu ve 16 Aralık 2017 tarihli Mütevelliler 15. Olağan Genel Kurulu ile), Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkan Fahri Danışmanı (OTSO Yönetim Kurulu'nun 16.03.2011 tarih, 21 no'lu gündem ve 105 no'lu yazılı ortak kararı ile), Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi (23.02.2015-Devam), Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği Üyesi (2012-Devam), İstanbul Limanı Propeller Kulübü Derneği Üyesi (29.11.2010-Devam) ve Dış İlişkiler Komitesi Üyesi (2015-Devam), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Gönüllü Üyesi (1996-Devam) Eski Gönüllü Kurum Temsilcisi, Ordu İli Perşembe İlçesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği (Perşembeliler Derneği) Üyesi (16.04.2014-Devam) ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (3 Aralık 2017 tarih, 6. Olağan Genel Kurulu ile), Yeniköy Spor Kulübü Derneği Kongre Üyesi ve 2016-2018 ve 2018-2020 dönemleri olmak üzere iki dönemdir Yönetim Kurulu Yedek Üyesi (29 Mayıs 2016 ve 6 Mayıs 2018 tarihli Olağan Genel Kurulları ile) ve Yeniköy Spor Kulübü'nün Fair Play Komitesi Kurucu Başkanı, Perşembe Dayanışma Meclisi (PDM) adlı yerel platformda Danışma ve Yürütme Kurulu Eski Üyesidir. Sarıyer Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesidir (Yeniköy Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 29.04.2016 tarih, 5 No'lu kararıyla Sarıyer Kent Konseyi nezdinde temsili için tam yetki ile yetkili kılınmıştır). Türk-Çin Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Kurucu Eski Başkan Yardımcısı (03.05.2011-06.06.2011), İngiltere Londra merkezli bağımsız düşünce kuruluşu Birleşik Krallık Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü “Chatham House” Eski Üyesi (05.12.2011-25.12.2015), T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) 2. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi İcra Kurulu Eski Üyesi (2011) ve Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) 5. Boğaziçi Ortaklık Zirvesi Organizasyon Komitesi Eski Üyesi (2014), Uluslararası Junior Chamber International Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Türkiye Avrasya Şubesi Eski Üyesi (2005-03.09.2008) ve 2007-dönemi Eski Başkan Yardımcısı ve halen Onur Üyesidir. 23.12.2011-03.02.2017 tarihleri arasında Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Enerji Çalışma Grubu toplantılarına katıldı.

2010 ve 2012 yıllarında Birleşmiş Milletler (UN) 1. ve 2. İstanbul Somali Konferanslarına, 2011'de Birleşmiş Milletler (UN) İstanbul 4. En Az Gelişmiş Ülkeler (UNLDC-IV) Konferansına, 2011'de İstanbul'da Washington, D.C. merkezli Atlantik Konseyi tarafından gerçekleştirilen 3. Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu'na (BSEEF), Değişim Liderleri Zirvesi, İstanbul Dünya Politik Forumu’na (World Political Forum-WPF)  2011, 2012 ve 2013 yıllarında katıldı. 2013 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Etkin Arabuluculuk İçin Anahtarlar: İçeriden Bir Bakış” temalı BM 2. İstanbul Arabuluculuk Konferansı, 2015 G20 Türkiye Dönem Başkanlığı kapsamında B20 ve T20 dahil bugüne kadar yurt içinde dışında yüzlerce önemli resmi ve özel etkinlik ve programa davet edilerek dinleyici, gözlemci veya panelist olarak katılım sağladı.

25 Şubat 2014 tarihinde Lush Hotel İstanbul’da, Junior Chamber International (JCI) Avrasya Şubesi'nin İhracatı Geliştirme Grubu (İGEG) tarafından ilk kez gerçekleştirilen "İhracat" temalı programa konuşmacı olarak katıldı.

27-28 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Yeni Ve Adil Bir Dünya Düzeni” temalı 3. İstanbul Dünya Politika Forumu (Istanbul World Political Forum-IWPF) kapsamında Afrika başlıklı oturumda panelist olarak Somali ve Türkiye-Afrika ilişkileri ile Afrika’da işbirliği üzerine konuşma gerçekleştirdi. 

23 Eylül 2014 tarihinde, Trakya Üniversitesi Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk ve Sosyal Sorumluluk Grubu ve Malezya Mara Teknoloji Üniversitesi (UITM) tarafından Malezya İslam Ticaret Odası (MICC) Başkanı Mr. Tan Sri Muhammad Ali Hashim’in de katılımlarıyla 23-26 Eylül tarihlerinde ortaklaşa gerçekleştirilen  3. Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Hesap Verebilirlik Konferansı ve 5. Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı kapsamında Trakya Üniversitesi Edirne’de açılış konuşmacısı olarak davet edildi.

25 Ekim 2014 tarihinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Genç Girişimciler Platformu (IPFYE) tarafından 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Enerji Kongresi'nin "Türkiye’de Enerji Sektörüne Uluslararası Yatırımlar ve Fırsatlar” adlı son oturumunda kapanış konuşmacısı olarak katkılarından dolayı plaket tevdi edildi.  

20-21 Kasım 2017 tarihlerinde, Beykoz Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerinin hem iş hayatına atıldıklarında hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği "Sorunları analiz edebilme ve çözebilme, liderlik, başkaları ile uyum içerisinde çalışabilme, etik ve sosyal sorumluluk, yazılı ve sözlü iletişim, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünebilme, sorumluluk alma ve bağımsız çalışabilme, küresel bakış açısı geliştirme, yaratıcı ve yenilikçi düşünce geliştirme, girişimcilik, yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim" olmak üzere 12 farklı yetkinliğin anlatıldığı "Yetkinlik Geliştirme Programı" kapsamında beşinci ders konuğu olarak "Sürdürülebilir İşbirliği İçin Küresellik ve Küresel Yetkinlikler" üzerine konuşmacısı olarak katkılarından dolayı Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından imzalı teşekkür belgesi tevdi edildi.

11 Kasım 2017 tarihinde, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) MBA Programında "Pazarlama Stratejileri ve Pazarlamanın Yeniden Yapılandırılması" yüksek lisans öğrencilerine konuk konuşmacı olarak sınıfta bir ders seminer verdi.

4 Aralık 2013 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) Uluslararası Ticaret Bölümü lisans son sınıf öğrencilerine "Uluslararası Yönetim" dersinde misafir konuşmacı olarak sınıfta seminer verdi.

1-5 Kasım 2014 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi’nde, Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK) ve Akbank işbirliğiyle, Endeavor Global, Inovent ve KAGİDER tarafından desteklenen 11. dönem sertifikalı Girişimci Geliştirme Programı'na (GGP) 400'ü aşkın başvuru arasından seçilerek katılım sağladı. (Sertifikasını, Sabancı Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Nihat Berker ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz'un katılımıyla gerçekleştirilen törenle Aslanoba Capital Kurucu Başkanı Melek Yatırımcı Hasan Aslanoba'nın elinden aldı.)

12-14 Haziran 2012 tarihlerinde T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) işbirliği ile gerçekleştirilen “İpek Yolu Canlanıyor: Türk-Çin Hukuk Zirvesi” sertifika programı’na katıldı.

29 Haziran 2013 tarihinde, İstanbul merkezli Ordulu Genç İş Adamları Sanayi ve Yatırımcıları Derneği (ORGİSYAD) tarafından 2013 Yılın Ordulusu olarak layık görüldü.

14 Nisan 2012 tarihinde, İstanbul merkezli Genç Turizmciler Derneği (GTD) tarafından Turizme Destek Özel Ödülü’ne Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleştirilen törenle layık görüldü.

2 Mart 2010 tarihinde, Ankara merkezli Genç Liderler Derneği (GLD) tarafından sekiz ayrı kategoride 4. kez gerçekleştirilen 2009 Yılının Genç Liderleri Yarışmasında ön elemeyi geçerek Yılın Genç Girişimcisi Ödülü’ne aday gösterildi ve 15 Ocak-5 Şubat 2010 tarihleri arasında yapılan kamuoyu oylamasında dünyada 64 ülkeden, Türkiye’de 45 ilden kullanılan toplam 25.434 oyun 6045'ini alarak Rixos Grand Ankara Hotel’de gerçekleştirilen törenle ödüle layık görülerek birinci seçildi.

19 Ekim 2007 tarihinde, Dünya Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu olan Junior Chamber International Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Türkiye tarafından 13. kez gerçekleştirilen 2007-TOYP (Ten Outstanding Young Persons of Turkey) “Türkiye’nin On Başarılı Genci” yarışmasında değişime liderlik ederek sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarından dolayı İstanbul İş Kuleleri İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle ödüle layık görülerek JCI Senato Özel Ödülü birincisi seçildi.

3 Mayıs 2005 tarihinde, Dünya Bankası (World Bank) tarafından ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen “Avrupa Yolunda Sosyal İlerleme ve Katılım” temalı 2005-Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Proje Yarışması’nda (Development Marketplace-DM2005 Innovative Development Ideas Competition), fırsat eşitliği için engellilere yönelik eğitim ve istihdam amaçlı iki ayrı sosyal sorumluluk projelerinden dolayı yarı finalist ve finalist seçilerek Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle ödüle layık görüldü.

Dünya Bankası tarafından 17 Kasım 2004-3 Mayıs 2005 tarihleri arasında düzenlenen ulusal yarışmaya Türkiye genelinden 765 proje katıldı. ODTÜ’den 65 ve Dünya Bankası’ndan 3 uzman tarafından oluşturulan Değerlendirme Komitesi’nin titiz incelemesi sonucu 127 proje yarı finale kaldıktan sonra  15 uzman tarafından yapılan ikinci değerlendirmeyi de geçen ve jüri tarafından seçilen 35 proje ile birlikte finalist olarak ödül aldı.

T.C. Başbakanlığı'nın 2005 yılını "Özürlüler İstihdam Yılı" olarak ilan etmesi aynı yıl ilgili projenin önemini arttırmıştır. Tamamen toplum yararına ve sosyal içerikli, yinelenebilir ve sürdürülebilir projelerde; bedensel ve görme engellilere eğitim verilerek başkalarına bağımlı olmadan ticari kazanç elde etmelerinin, istihdam arttırıcı çözüm yollarının ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması esas hedef alınmıştır. İlgili dönemde bu konuda yoğun bir kamuoyu oluşturmuştur.

Bedensel ve Görme Engelliler için projeleri ile ülkemizin tanıtımı konusunda faaliyetleri başta T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı olmak üzere bazı Bakanlıklar ile bağlı Genel Müdürlükler, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları (TOBB, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ordu Valiliği, Altı Nokta Körler Vakfı, Türkiye Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği, Junior Chamber International Türkiye ve JCI Avrasya, İŞKUR Şişli, Şişli Belediyesi, Fortune Danışmanlık, Netron Teknoloji Enstitüsü, British Education Bureau, TÜBİTAK Bilgeev, Mahiralp Design, Uniaktivite.net, Bilkom, Chip Dergisi, Kuzey Noktası Dergisi, CreatHane Ajans, ENAT-Avrupa Engelsiz Turizm Ağı, National Braille Press) gibi pek çok kurum tarafından uygulanabilir, yinelenebilir ve sürdürülebilir, topluma faydalı model görülerek bir kısmı tarafından da sponsor olunarak çalışmalarından dolayı yazılı takdir edildi, tanıtım desteği gördü.

1-3 Eylül 2006 tarihlerinde, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA) himayesinde İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde düzenlenen REHA CARE İstanbul 3. Uluslararası Rehabilitasyon ve Bakım Günleri Fuarında Etkinlik Koordinatörü olarak aktif katkılarından dolayı teşekküre layık görüldü.

31 Mayıs 2005 tarihinde, dönemin Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü’nün önerisi ve dönemin Ordu Valisi'nin oluru ile Ordu İli Gönüllü Turizm Elçileri Grubu Proje Hazırlama Komisyonu Üyesi seçildi.

6-11 Eylül 2005 tarihlerinde, Orta Karadeniz Kültürü Sempozyumu’na yaptığı katkılardan dolayı Düzenleme Heyeti Başkanlığı tarafından teşekküre layık görüldü.

2 Haziran 2006 tarihinde, T.C. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve JCI Avrasya işbirliğiyle “Eğitime % 100 Destek” kapsamında kitap bağışı projesinde liderlik yaptı.

2007 Eylül ayında Shaya Grubu'na bağlı Starbucks Coffee Türkiye “Kardeş Okullar” projesine kitap ve kırtasiye malzemesi bağışı katkılarından dolayı Starbucks Coffee Türkiye tarafından teşekküre layık görüldü.

12 Mart 2007 tarihinde, JCI Avrasya ve Lilly İlaç işbirliğiyle Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne onkoloji hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere ilaç bağışı projesinde liderlik yaptı.

First Lego Ligi (FIRST LEGO League) 5. Türkiye Robotik Turnuvaları Türkiye Şampiyonu olan ve 13-18 Mayıs 2009 tarihlerinde ABD’nin Georgia eyaleti Atlanta şehrinde düzenlenen FIRST LEGO League Dünya Turnuvası dördüncüsü seçilen şimdiki adı T.C. M.E.B. Ordu Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi olan Ordu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) YOROZ takımı heyeti için Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı'nın ricası ile, Yoroz takımı heyetinin dünya turnuvası yarışması ziyaretleri öncesi şahsi temasları ile ulaştığı, misafirperverlik gösterip ziyaret ve yarışma boyunca ilgilenen, ağırlayan ve gezdiren Atlanta merkezli Georgia Türk - Amerikan Kültür Derneği (TACAGA) arasında ilgili turnuva kapsamında bağlantı sağlayarak dostluklar kurulmasını sağladı.

2010 Mart ayında, Pendik Ordulular Derneği (PODER) Üniversiteliler Kulübü (UNIPODER) “Okullarımıza Destek Projesi” kapsamında Ordu’nun Mesudiye İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ihtiyaç sahibi okullar için Türk Henkel tarafından verilen beş adet ikinci el bilgisayar bağışına aracılık yapmıştır.

HSM Global tarafından ABD, New York şehrinde gerçekleştirilen 2007 - Dünya İş Forumu’nun (World Business Forum) tanıtılmasına Yetkili Temsilci olarak aktif katkılarından dolayı MBH Group Türkiye tarafından teşekküre layık görüldü.

22 Mart 2008 tarihinde, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından gerçekleştirilen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Konferansı’nda konuşmacı olarak davet edildi ve teşekküre layık görüldü.

3-6 Kasım 2008 tarihlerinde, Genting Highlands, Malezya’da, Malezya Olimpiyat Komitesi (OCM) tarafından, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve IOC Herkes İçin Spor Komisyonu himayelerinde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Spor Federasyonları Genel Birliği (GAISF) işbirliği ile gerçekleştirilen “Sport for All–for Life” temalı sertifikalı 12. Dünya Herkes İçin Spor Kongresi’ne katılan yüz kadar ülke içinden özel sektörü temsilen ülkemizden katılan tek kişidir.

4-5 Aralık 2008 tarihlerinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile Lefkoşa’da gerçekleştirilen KKTC 1. Futbol ve Bilim Şura’sında Futbolda Sürdürülebilir Mali Yapı Komisyonu Üyesi olarak katkılarından ve katılımından dolayı KTFF Yönetim Kurulu tarafından teşekkür plaketine layık görüldü.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) “İyiye, doğruya, güzele” sloganlı 36'ncı Türkiye Fair Play Ödülü için 2017 Sportif Fair Play Tanıtım Dalı'nda Muğla Fethiye'den aday gösterildi.

Dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından Eisenhower Fellowships (ABD) 2015 Multi Nation Program (MNP) için aday gösterildi.

Rolex Awards for Enterprise 2012 Ödülü için başvurusu oldu.

Birleşmiş Milletler Gönüllüsüdür. (UNV). 1999-2000 yılllarında milenyumda kısa dönem askerlik hizmeti vatani görevini Şanlıurfa'da yapan Deniz, evli ve bir kız çocuğu babası olup, 43 yıldır İstanbul’da yaşamaktadır. 


T E Ş E K K Ü R   Y A Z I L A R I,  Ö D Ü L   V E   P L A K E T L E R


20-21 Kasım 2017, Beykoz Üniversitesi "Yetkinlik Geliştirme Programı" kapsamında "Sürdürülebilir İşbirliği İçin Küresellik ve Küresel Yetkinlikler" üzerine konuşmacısı olarak katkılarından dolayı Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından imzalı teşekkür belgesi tevdi edildi.

7 Mart 2017, Endonezya Ankara Büyükelçisi Mr. Wardana tarafından, enerji iş forumuna katılım ve katkılarından dolayı resmi teşekkür mektubu.

27 Temmuz 2016, Endonezya Ankara Büyükelçisi Mr. Wardana tarafından, enerji iş forumuna katılım ve katkılarından dolayı resmi teşekkür mektubu.

5 Mayıs 2016, Çin Uluslararası Ekonomi İşbirliği Kurumu (CIECA) Başkanı ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Tayvan Ülke Başkanı Mr. Chung-Yu Wang tarafından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkan Yardımcısı olarak iş forumuna katılım ve katkılarından dolayı resmi teşekkür mektubu.

25 Ekim 2014, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Genç Girişimciler Platformu (IPFYE) tarafından 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Enerji Kongresi'nin ikinci günü "Türkiye’de Enerji Sektörüne Uluslararası Yatırımlar ve Fırsatlar” adlı son oturumunda kapanış konuşmacısı olarak katılım ve katkılarından dolayı tarafına tevdi edilen plaket.

11 Şubat 2014, Malezya'nın Melaka Eyaleti Baş Bakanı ve Melaka Eyaleti Kalkınma Kuruluşu (MSDC/Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka-PKNM) Başkanı Mr. Datuk Seri Ir tarafından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkan Vekili olarak iş forumuna katılım ve katkılarımdan dolayı tarafına tevdi edilen plaket.

31 Aralık 2013, Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanı Mr. Mihaly Varga'nın resmi teşekkür mektubu (Macaristan Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Türkolog Mr. Prof. Dr. Janos Hovari tarafından elden teslim edildi).

12 Şubat 2013, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı/İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi (UNDP/IICPSD) Türkiye Direktörü Mrs. Dr. Simona Marinescu’nun resmi teşekkür mektubu.

1 Aralık 2011, Ukrayna Yatırım ve Ulusal Projeler Devlet Ajansı (SAINPU) Başkanı Mr. Vladyslav Kaskiv’in teşekkür (email) yazısı.

10 Mayıs 2011, Lüksemburg Büyük Dükalığı Veliaht Prensi HRH Crown Prince Guillaume of Luxembourg  adına L’aide de Camp adresinden gönderilen teşekkür mektubu.

31 Mart 2011, Japon Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. Tic. A.Ş. Türkiye Başkanı Mr. Shinsuke Kondo’nun teşekkür mektubu.

7 Mart 2011, Bahreyn Krallığı Veliaht Prensi, Bahreyn Krallığı Başbakan Vekili, Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu (BEDB) Başkanı, Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Veliaht Prens His Royal Highness Shaikh Prince Salman Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa’nin resmi teşekkür mektubu.

27 Aralık 2010, Çin Halk Cumhuriyeti Uluslararası Ticaret ve Tanıtım Konseyi (China Council for the Promotion of International Trade/CCPIT Shanghai) Genel Sekreter Yardımcısı ve CCPIT Shanghai 2010 Delegasyonu Başkanı Mr. Sun Guozuo’nun resmi teşekkür mektubu.

20 Ekim 2010, Irak Cumhuriyeti Divaniye Vilayeti Valiliği Divaniye Yatırım Komisyonu              
(DIC) Başkanı Mr. Hakim H. Hatim Al-Khuzaei’nin resmi teşekkür mektubu.

23 Mart 2005, Galler Prensi (The Prince of Wales) ve İngiltere Birleşik Krallık Veliahtı HRH Charles adına Clarence House adresinden gönderilen resmi teşekkür mektubu.


K O N U Ş M A C I   O L D U Ğ U   P R O G R A M L A R 


20-21 Kasım 2017, Beykoz Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerinin hem iş hayatına atıldıklarında hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği "Sorunları analiz edebilme ve çözebilme, liderlik, başkaları ile uyum içerisinde çalışabilme, etik ve sosyal sorumluluk, yazılı ve sözlü iletişim, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünebilme, sorumluluk alma ve bağımsız çalışabilme, küresel bakış açısı geliştirme, yaratıcı ve yenilikçi düşünce geliştirme, girişimcilik, yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim" olmak üzere 12 farklı yetkinliğin anlatıldığı "Yetkinlik Geliştirme Programı" kapsamında beşinci ders konuğu olarak "Sürdürülebilir İşbirliği İçin Küresellik ve Küresel Yetkinlikler" üzerine konuşmacısı.
Beykoz Üniversitesi, İstanbul 

(Not: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (PISA) küresel yetkinliği ilk defa 2018 yılında değerlendirmek üzere kapsamına almıştır.)

11 Kasım 2017, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) MBA Programında "Pazarlama Stratejileri ve Pazarlamanın Yeniden Yapılandırılması" yüksek lisans öğrencilerine, konuk konuşmacı olarak sınıfta bir ders seminer verdi.
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş, İstanbul


24 Aralık 2016, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Afrika Enstitüsü ve  Afrika Boynuzu Araştırmalar Merkezi (HASS) işbirliği ile gerçekleştirilen, 2016-2021 sürecinde devam edecek beş yıllık Stratejik Diyalog Programı kapsamında “Türkiye-Afrika Boynuzu Ülkeleri: Karşılıklı Bağımlılık ve Derinleşme” temalı Türkiye-Afrika Boynuzu Stratejik Diyalog Programı yuvarlak masa toplantısına Somali üzerine konuk konuşmacı. 
Wish More Hotel Bayrampaşa, İstanbul

21 Ekim 2016, Dışişleri Bakanlığı (MOFA) Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Büyükelçi Mr. Yaser Tai-hsiang Cheng ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Genel Başkanı Süleyman Şensoy'un davet mektubu ile, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen “Yeni Dönem Türkiye-Tayvan Sosyo-Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler” ana temalı dört panelden oluşan 1. Türkiye-Tayvan Yuvarlak Masa Toplantısında "Türkiye-Tayvan Ekonomik İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler" başlıklı birinci panelde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkan Yardımcısı olarak konuşmacı.                      
Sura Hagia Sophia Hotel, İstanbul

6 Ocak 2015, Malezya Hükümeti’nin Tanıtım Ajansı, Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu (MATRADE) tarafından düzenlenen Türkiye-Malezya İşbirliği Fırsatları Toplantısı'na Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkan Vekili olarak MATRADE Türkiye Direktörü Mr. Idzham Abdul Hamid davetlisi olarak açılış konuşmacısı.
Point Hotel Barbaros, İstanbul 

25 Ekim 2014, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Genç Girişimciler Platformu (IPFYE) tarafından 24-25 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Enerji Kongresi'nin ikinci günü “Türkiye’de Enerji Sektörüne Uluslararası Yatırımlar ve Fırsatlar” adlı son oturum konuşmacısı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Yerleşkesi

23 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk ve Sosyal Sorumluluk Grubu ve Malezya Mara Teknoloji Üniversitesi (UITM) tarafından Malezya İslam Ticaret Odası (MICC) Başkanı Mr. Tan Sri Muhammad Ali Hashim, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük'ün de katılımlarıyla 23-26 Eylül 2014 tarihlerinde ortaklaşa gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Hesap Verebilirlik Konferansı (Mara Teknoloji Üniversitesi, Malezya) ve 5. Uluslararası Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı (Trakya Üniversitesi, Edirne) kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkan Vekili olarak açılış konuşmacısı.
Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, Edirne

14 Haziran 2014, Ordu İli T.C. Perşembe Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Perşembe Dayanışma Meclisi (PDM) 2. Çalıştayı konuşmacısı. 
T.C. Perşembe Belediyesi, Ordu

13 Haziran 2014, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ve TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu işbirliği ile, OTSO Başkanı Servet Şahin ve Ordu GGK Başkanı Fatih Şahin ile GGK üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada tek konuk konuşmacısı.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO)

14 Mayıs 2014, Perşembe Dayanışma Meclisi (PDM) 1. Çalıştayı konuşmacısı.
T.C. Beşiktaş Belediyesi Levent Kültür Merkezi                                         

25 Şubat 2014, Junior Chamber International (JCI) Avrasya Şubesi'nin İhracatı Geliştirme Grubu (İGEG) tarafından ilk kez gerçekleştirilen "Get Connected With Exporters” temalı programa konuk konuşmacısı.
Lush Hotel, İstanbul

11 Şubat 2014, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Malezya İş Konseyi tarafından, Melaka Eyaleti Kalkınma Kuruluşu (MSDC/Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka-PKNM) Başkanı ve Malezya'nin Melaka Eyaleti Baş Bakanı Mr. Datuk Seri Ir. Hj. Idris Bin Hj. Haron, Eyalet Bakanı Mr. Datuk Wira Hj. Naim Bin Abu Bakar, Melaka Eyaleti Kalkınma Kuruluşu (PKNM) CEO'su Mr. Datuk Ir. Hj. Baharam Bin Mohd ile beraberlerindeki bürokrat ve işadamları heyetiyle çalışma yemeği programı ve ardından Malezya Dış Ticaret Kalkınma Kurulu (MATRADE) Türkiye Ofisi Direktörü Mr. Idzham Abdul Hamid ve Türk özel sektörü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen iş forumu’nun açılış konuşmacısı.
TOBB Plaza, İstanbul

4 Aralık 2013, Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) Uluslararası Ticaret Bölümü lisans son sınıf öğrencilerine "Uluslararası Yönetim" dersinde misafir konuşmacı olarak sınıfta bir seminer verdi.
Boğaziçi Üniversitesi (BOUN) Hisar Kampüsü, İstanbul

27 Haziran 2013, "Politikanın Davos'u" hedefiyle gerçekleştirilen “Yeni Ve Adil Bir Dünya Düzeni” temalı 3. İstanbul Dünya Politika Forumu (Istanbul World Political Forum-IWPF 2013) kapsamında Afrika başlıklı oturumda panelist olarak Somali ve Türkiye-Afrika ilişkileri ile Afrika’da işbirliği üzerine konuşma gerçekleştirdi.
Wow Kongre Merkezi Yeşilköy, İstanbul

1 Haziran 2012,“Somali'nin Geleceğine Hazırlık: 2015 Hedefleri” temalı Birleşmiş Milletler (UN) 2. İstanbul Somali Konferansı kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı/İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi (UNDP/IICPSD) tarafından Somali özel sektör temsilcileri ve Somali Cumhuriyeti Başbakanı Eşi ve Ekonomi Profesörü Mrs. Dr. Hodan Isse ve Somali Kadın Kalkınma ve Aileden Sorumlu Bakanı Mrs. Dr. Mariam Aweis Jama ile gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısı konuk konuşmacısı.
Conrad, İstanbul

22 Mart 2008, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk” konferansı konuk konuşmacısı. 
İstanbul Ticaret Odası (İTO)  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.